Koha

Sander lucioperca

Koha
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Ära osta!

Mõrra või võrguga Pärnu lahest. Võrguga Kašastaanist, Türgist, Venemaalt, Poolast või Leedust. Kui on tundmatut päritolu. Võrguga Läänemere avaosast ja Botnia lahe põhjaosast.

Ole ettevaatlik! Kui püütud võrgu või õngega Läti, Rootsi või Leedu sisevetest. Lõkspüünisega Leedust. Mõrraga Peipsi ja Võrtsjärvest. Mutnikuga Peipsist.
Söö meeleldi! Kui on püütud võrguga Peipsi järvest või Võrtsjärvest ning õngega Eesti sisevetest. Nakkevõrguga Läti ja Rootsi sisevetest. Kui pärineb suletud veeringlusega kasvandusest (RAS). MSC sertifikaadiga.

Koha on röövkala, kes on kohastunud jahiks vähese valgusega või häguses vees, kus ta saab kalamaimudele ligi hiilida. Eesti sisevetes elab koha Peipsis, Narva veehoidlas, Võrtsjärves, mõnes suuremas jões ja rohkem kui 30 väiksemas järves. Koha mängib väga olulist rolli Peipsi ja Võrtsjärve kalanduses. Eesti rannikumeres on koha kõige arvukam Pärnu lahes, aga teda leidub ka Väinameres ja Narva lahes. Kahjuks on koha olukord Läänemeres viimasel ajal järsult halvenenud.

Koha on röövkala, kes on kohastunud jahiks vähese valgusega või häguses vees, kus ta saab kalamaimudele ligi hiilida. Eesti sisevetes elab koha Peipsis, Narva veehoidlas, Võrtsjärves, mõnes suuremas jões ja rohkem kui 30 väiksemas järves. Koha mängib väga olulist rolli Peipsi ja Võrtsjärve kalanduses. Eesti rannikumeres on koha kõige arvukam Pärnu lahes, aga teda leidub ka Väinameres ja Narva lahes. Kahjuks on koha olukord Läänemeres viimasel ajal järsult halvenenud.