Koha

Sander lucioperca

Koha
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Ära osta!

Mõrra või võrguga Liivi lahest, Venemaalt, Poolast ja Leedust.

Kui on tundmatut päritolu. 

Ole ettevaatlik!

Kui püütud mõrraga Võrtsjärvest. Võrgu või õngega Läti, Leedu, Poola sisevetest. Mõrraga Leedust. 

Söö meeleldi! Kui on püütud võrgu, mõrraga või põhjanoodaga Peipsi järvest. Võrguga Võrtsjärvest.

Koha on röövkala, kes on kohastunud jahiks vähese valgusega või häguses vees, kus ta saab kalamaimudele ligi hiilida. Eesti sisevetes elab koha Peipsis, Narva veehoidlas, Võrtsjärves, mõnes suuremas jões ja rohkem kui 30 väiksemas järves. Koha mängib väga olulist rolli Peipsi ja Võrtsjärve kalanduses. Eesti rannikumeres on koha kõige arvukam Pärnu lahes, aga teda leidub ka Väinameres ja Narva lahes. Kahjuks on koha olukord Läänemeres viimasel ajal järsult halvenenud.

Koha on röövkala, kes on kohastunud jahiks vähese valgusega või häguses vees, kus ta saab kalamaimudele ligi hiilida. Eesti sisevetes elab koha Peipsis, Narva veehoidlas, Võrtsjärves, mõnes suuremas jões ja rohkem kui 30 väiksemas järves. Koha mängib väga olulist rolli Peipsi ja Võrtsjärve kalanduses. Eesti rannikumeres on koha kõige arvukam Pärnu lahes, aga teda leidub ka Väinameres ja Narva lahes. Kahjuks on koha olukord Läänemeres viimasel ajal järsult halvenenud.