Lest

Platichthys flesus

Lest
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Ära osta!

Kui on traalitud (OTB) Läänemerest, Kattegatist ja Skagerrakist, Põhjamerelt. Võrguga (GN) Liivi lahest, Läänemere avaosast ja Läti, Leedu rannikult.

Ole ettevaatlik!

Kui on püütud võrguga (GN) Läänemerest (v.a Liivi laht ja Läänemere avaosa), Skagerrakist, Beldi väinast. Mõrraga (FPN) kõikjal Eestist.

Söö meeleldi!

Kui on püütud noodaga (PS) Läti rannikumerest.

Lest elab Eestis üsna arvukalt peaaegu kogu ranniku ulatuses. Läänemeres elava lesta liiki nimetatakse ka läänemere lestaks või jõelestaks. Seda püütakse traali või võrguga. Väinameres ja Soome lahes leidub teda vähem, Liivi lahes ja Läänemere avaosas on lesta arvukus languses. Seda on põhjustanud Läänemere keskosas asuv hapnikuvaene ala. Hapnikuvaest ala nimetatakse ka surnud tsooniks, kus eutrofeerumise tõttu on kadunud ennekõike põhjaelustik, vähendades sellega lesta leviala

Lest elab Eestis üsna arvukalt peaaegu kogu ranniku ulatuses. Läänemeres elava lesta liiki nimetatakse ka läänemere lestaks või jõelestaks. Seda püütakse traali või võrguga. Väinameres ja Soome lahes leidub teda vähem, Liivi lahes ja Läänemere avaosas on lesta arvukus languses. Seda on põhjustanud Läänemere keskosas asuv hapnikuvaene ala. Hapnikuvaest ala nimetatakse ka surnud tsooniks, kus eutrofeerumise tõttu on kadunud ennekõike põhjaelustik, vähendades sellega lesta leviala