Tuunikala - pikkuim-tuun

Thunnus alalunga 

Tuunikala - pikkuim-tuun
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Ära osta!

Noodaga (PS) lõuna Atlandi ookeanist ja õngejadaga (LL) sõltumata püügipiirkonnast.

Ole ettevaatlik!

Õngega (LHP) India ookeanist põhjapoolne ja kesk Vaikne ookean.

Söö meeleldi!

Õngega (LHP) Vaiksest ookeanist ja Põhja-Atlantilt.

Õngega (LHP) lõunapoolsest Vaiksest ookeanist, Atlandi ookeanist ja Biskaia lahest.

Pelaagilise traaliga (OTM) Atlandi idarannikult.

Pikkuim-tuun ehk albacore tuna on väle röövkala avaookeanides. Atlandi ja India ookeani populatsioone ei peeta enam ülepüütuks. Pikkuim-tuuna püütakse peamiselt õngega, millel on keskkonnale väike mõju ja mille püük on piiratud. Püütakse peamiselt novembrist maini Lõuna-Atlandi ookeanil 1000 km kaugusel Lõuna-Aafrika rannikust.

Tuunikalal on mitu alamliiki, millest osa on ohustatud, teised paremas olukorras. Eestlasteni jõuab tuunikala peamiselt konservis, mille puhul tihti puudub täpne informatsioon liigi või püügimeetodi kohta. Kui kala püügipiirkonna ja -meetodite kohta puudub informatsioon, siis pigem väldi selle ostmist. Eelista tuuni, millel on MSC-sertifikaat.

Pikkuim-tuun ehk albacore tuna on väle röövkala avaookeanides. Atlandi ja India ookeani populatsioone ei peeta enam ülepüütuks. Pikkuim-tuuna püütakse peamiselt õngega, millel on keskkonnale väike mõju ja mille püük on piiratud. Püütakse peamiselt novembrist maini Lõuna-Atlandi ookeanil 1000 km kaugusel Lõuna-Aafrika rannikust.

Tuunikalal on mitu alamliiki, millest osa on ohustatud, teised paremas olukorras. Eestlasteni jõuab tuunikala peamiselt konservis, mille puhul tihti puudub täpne informatsioon liigi või püügimeetodi kohta. Kui kala püügipiirkonna ja -meetodite kohta puudub informatsioon, siis pigem väldi selle ostmist. Eelista tuuni, millel on MSC-sertifikaat.